Espacio Alas, por qué camiñar solo?

Frecuentemente, en momentos importantes para unha persoa pola súa dureza ou pola súa transcendencia ou ,simplemente, porque se plantexa un cambio na súa vida ou nalgún aspecto dela, a sensación que domina é a da dúbida ou a soidade. Nestas circunstancias, desde a comprensión, a conexión e a utilización de estratexias que favorecen o benestar en todos os ámbitos para a realización persoal, servir de apoio e acompañamento é o propósito que María Comesaña marcouse para Espacio Alas (San Sebastián, 26), un proxecto persoal que comezou a funcionar no Casco Vello desde as primeiras semanas deste ano.

María Comesaña buscou crear un espazo acolledor para a súa actividade.

Lonxe de ser un arrebato á procura dun cambio drástico María refírese á súa decisión como unha evolución natural na actividade profesional de formación e, especialmente, orientación que desenvolveu ao longo de 29 anos nun centro educativo de Vigo. Durante este tempo púidose decatar de que, ademais dos temas meramente escolares, o que máis valoraban os alumnos era a súa dispoñibilidade para escoitarlles e acompañarlles nas dificultades e conflitos que se lles plantexaban. Esta habilidade, para ela algo natural, que “me sae do corazón” e que ademais cultivou mediante a aprendizaxe e o ensino de diversas técnicas de relaxación e meditación como o Qigong, fixo que aos poucos o seu campo de acción ampliásese non só aos alumnos, senón ás súas familias e os seus propios colegas de ensino e que se centrase nas tarefas de orientación. “No proxecto que inicio agora”, sinala, “quero seguir compartindo a miña experiencia profesional e persoal ampliando os servizos e a idade dos destinatarios, e facelo a outro ritmo”.

 

Concurso

Encaixar a súa actividade e a forma en que quería desenvolvela converteuse entón nun proxecto persoal e profesional ao que estaba a dar voltas cando unha amiga, veciña da zona, faloulle do Concurso de Adxudicación de Locais do CCVV como unha oportunidade para poñelo en marcha e presentou a súa solicitude que foi aceptada.

Para acometer a ampla gama de accións individuais ou colectivas que oferta, María tiña claro que necesitaba adecuar o espazo dispoñible ás súas formulacións. Para iso quen entre en Espacio Alas farao nun espazo diáfano, sen tabiques ou outro tipo de separacións. A parte máis próxima ao acceso está practicamente baleira cando non se están levando a cabo as sesións de grupo e é ao fondo onde, cun mobiliario sinxelo, creáronse dous ambientes: un máis formal e outro máis persoal xa que a súa experiencia deixoulle claro que, segundo o tipo de persoa ou os distintos momentos que atravesen cada unha delas, a comunicación é máis fácil de establecer nun ou outro. O resultado é un ámbito pouco recargado, que quere ser belo, cálido e acolledor e que encaixa ben cunha das características que María Comesaña destaca da zona onde se implantou: tranquilidade. Unha tranquilidade de barrio na que -sinala- os veciños saúdanche pola mañá cando abres a porta e celebran a apertura dos distintos locais que se van incorporando na zona.

 

 

 

 

O novo Casco Vello de Vigo

Facebook

Twitter