Promocións que formaron parte do I sorteo do IGVS

(1ª fase) 19 Vivendas de Protección Autonómica (VPA):

Abeleira Menéndez, 13-15 (6 vivendas)

 • 1 vivenda (1ºA) de 52,48 metros cadrados calificiados con 1 dormitorio+salón comedor-cocina+1 baño. Prezo: 93.084,83€
 • 1 vivenda (1ºB) de 46,76 metros cadrados calificados con 1 dormitorio+salón comedor-cocina-1 baño.  Prezo: 82.939,15€
 • 1 vivenda (2ºA) de 50,64 metros cadrados calificados con 1 dormitorio+salón comedor-cocina+1 baño. Prezo: 89.821,18€
 • 1 vivenda (2ºB) de 49,64 metros cadrados calificados con 1 dormitorio+salón comedor-cocina1 baño. Prezo: 88.047,46€
 • 1 vivenda (3ºA) de 50,64 metros cadrados calificados con 1 dormitorio+salón comedor-cocina+1 baño. Prezo: 89.821,18€
 • 1 vivenda (3ºB) de 48,01 metros cadrados calificados con 1 dormitorio+salón comedor-cocina+1 baño. Prezo: 85.156,30€

Santiago, 19 (1 vivenda)

 • 1 vivenda (1ºA) de 66,10 metros cadrados calificados con 1 dormitorio+salón comedor-cocina+1 baño. Prezo anterior: 117.242,89€. Prezo actual: 92.190,99€ (sen IVE)

Santiago 11-13-15-17 (8 vivendas)

 • 1 vivenda (1ºA) de 49,52 metros cadrados calificados con 1 dormitorio+salón comedor+cocina+1 baño+ 5,39 metros cadrados calificados do rocho+lavadeiro-tendeiro. Prezo: 93.570,82€
 •  1 vivenda (1ºB) de 44,36 metros cadrados calificados con 1 dormitorio+salón comedor+cocina+1 baño+1 rocho de 6,63 metros cadrados calificados+lavadeiro-tendeiro. Prezo: 85.738,08€
 • 1 vivenda (1ºC) de 61,19 metros cadrados calificados con 2 dormitorios+salón comedor+cocina+baño+1 rocho de 5,77 metros cadrados calificados+lavadeiro-tendeiro. Prezo:114.674,55€
 • 1 vivenda (2º A) de 49,52 metros cadrados calificados con 1 dormitorios+salón comedor+cocina+baño+1 rocho de 5,03 metros cadrados calificados+lavadeiro-tendeiro. Prezo: 93.187,70€
 • 1 vivenda (2ºB) de 44,36 metros cadrados calificados con 1 dormitorios+salón comedor+cocina+baño+1 rocho de 5,14 metros cadrados+lavadeiro-tendeiro. Prezo: 84.152,37€
 • 1 vivenda (2ºC) de 61,19 metros cadrados calificados con 2 dormitorios+salón comedor+cocina+baño+1 rocho de 11,66 metros cadrados calificados+lavadeiro-tendeiro. Prezo: 117.047,79€
 • 1 vivenda dúplex (3ºA) de 74,13 metros cadrados calificados con 2 dormitorios+salón comedor+cocina+2 baños+1 rocho de 3,75 metros cadrados calificados+lavadeiro-tendeiro. Prezo: 135.654,11€
 • 1 vivenda dúplex (3ºB) de 72,05 metros cadrados calificados con 2 dormitorios+salón comedor+cocina+2 baños+1 rocho de 3,67 etros cadrados calificados+lavadeiro-tendeiro. Prezo: 131.702,26€

Real, 16 (3 vivendas)

 • 1 vivenda (2º esquerda) de 50,64 metros cadrados calificados con 1 dormitorio+salón comedor+cocina. Prezo: 89.921,18€
 • 1 vivenda (2º dereita) de 51,76 metros cadrados calificados con 1 dormitorio+salón comedor+cocina. Prezo: 91.807,75€
 • 1 vivenda (terceiro) de 78,39 metros cadrados calificados con 2 dormitorios+salón+cocina+2baños. Prezo: 139.041,91€

Abeleira Menéndez, 11 (1 vivenda)

 • 1 vivenda (1ºA) de 59,90 metros cadrados calificados con 2 dormitorios+salón comedor+cocina+baño+lavadeiro-tendeiro. Prezo: 106.245,83€

Promocións que formaron parte do II sorteo do IGVS

(2ª fase) 15 Vivendas de Protección Autonómica (VPA)

Cruz Verde, 5 (6 vivendas)

 • 1 vivenda (1ºA) de 54,78 metros cadrados cualificados cun dormitorio+salóncomedor+cociña+baño. Prezo: 97.164,38€
 • 1 vivenda (1ºB) de 63,85 metros cadrados cualificados con dous dormitorios+salóncomedorcociña+baño. Prezo: 113.252,02€
 • 1 vivenda (2ªA) de 65,56 metros cadrados cualificados cun dormitorio+salóncomedor+cociña+baño. Prezo: 116.285,08€
 • 1 vivenda (2ºB) de 64,60 metros cadrados cualificados con dous dormitorios+salóncomedorcociña+baño. Prezo: 114.582,31€
 • 1 vivenda (3ºA) de 48,40 metros cadrados cualificados cun dormotiro+salóncomedor+cocina+baño. Prezo:85.848,05€
 • 1 vivenda (3ºB) de 60,90 metros cadrados cualificados con dous dormitorios+salóncomedorcociña+baño. Prezo: 108.019,55€

Abeleira Menéndez, 18-20 (4 vivendas)

 • 1 vivenda (A) de 47,85 metros cadrados cualificados cun dormitorio+salón-comedor-cociña+dous baños. Prezo: 84.872,25€.
 • 1 vivenda (B) de 81,95 metros cadrados cualificados con dous dormitorios+salón-comedor-cociña+dous baños+terrazas. Prezo: 145.356,35€.
 • 1 vivenda (C) de 83,04 metros cadrados cualificados con dous dormitorios+salón-comedor-cociña+dous baños+terrazas. Prezo: 147.289,70€.
 • 1 vivenda (D) de 40,19 metros cadrados cualificados cun dormitorio+salón-comedor-cociña+baño+terrazas. Prezo: 71.285,80€

Abeleira Menéndez, 24-26 (5 vivendas)

 • 1 vivenda (1ºA) de 66,62 metros cadrados cualificados con dous dormitorios+salón- comedor-cociña+baño. Prezo: 118.165,23€
 • 1 vivenda (1ºB) de 58,92 metros cadrados cualificados con dous dormitorios+salón-comedor-cociña+baño. Prezo: 104.507,58€
 • 1 vivenda (2ºB) de 42,61 metros cadrados cualificados cun dormitorio+salón-comedor-cociña+baño.Prezo: 75.578,21€
 • 1 vivenda (2ºC) de 58,92 metros cadrados cualificados con dous dormitorios+salón-comedor-cociña+baño. Prezo: 104.507,58€
 • 1 vivenda (3ºA) de 68,80 metros cadrados calificados con dous dormitorios+salón-comedor-cociña+baño. Prezo: 122.031,94€

Promocións que formaron parte do III sorteo do IGVS

(3ª fase) 18 Vivendas de Protección Autonómica (VPA)

Cuarteirón Castelo de San Sebastián: Hortas, 10-12 (5 vivendas)

 • 1 vivenda A de 102,65 metros cadrados cualificados  con dous dormitorios+salón comedor cociña+dous baños+rocho. Prezo: 182.072,36€ + 8.513,86€ do rocho.
 • 1 vivenda  B de 107,89 metros cadrados cualificados con dous dormitorios+salón comedor cocina+dous baños comedor+cociña+baño+lavadeir+rocho. Prezo: 191.366,65€ + 6.747,23€ do rocho.
 • 1 vivenda C de 66,67 metros cadrados cualificados cun dormitorio+salón comedor cociña+baño+lavadeiro+rocho. Prezo: 118.253,91€ + 4.427,23€ do rocho.
 • 1 vivenda D de 94,60 metros cadrados cualificados con dous dormitorios+salón comedor+cociña+2 baños+lavadeiro+rocho. Prezo: 167.793,91€ + 4.427,21€ do rocho.
 • 1 vivenda E de 69,25 metros cadrados cualificados con dous dormitorios+salón comedor cociña+baño+lavadeiro+rocho. Prezo: 122.830,11€ + 4.267,57€ do rocho.

Cuarteirón Castelo de San Sebastián: San Sebastián 8-10-12 (4 vivendas)

 • 1 vivenda (1ºA) de 43,49 metros cadrados cualificados  cun dormitorio+salón comedor cociña+baño+lavadeiro+terraza+rocho. Prezo: 77.139,08€ + 5.917,13€ do rocho.
 • 1 vivenda  (1ºB) de 75,52 metros cadrados cualificados con dous dormitorios+salón comedor+cociña+baño+lavadeiro+terraza+rocho. Prezo: 133.951,33€ + 7.353,84€ do rocho.
 • 1 vivenda (2ºA) de 43,49 metros cadrados cualificados cun dormitorio+salón comedor cociña+baño+lavadeiro+terraza+rocho. Prezo: 77.139,08€ + 5.661,71€ do rocho.
 • 1 vivenda (2ºB) de 73,67 metros cadrados cualificados con dous dormitorios+salón comedor+cociña+baño+lavadeiro+terraza+rocho. Prezo: 130.669,95€ + 5.012,53€ do rocho.

Cuarteirón Castelo de San Sebastián: Ferrería 11-13-17 – San Sebastián 1-3-5-7 (9 vivendas)

 • 1 vivenda (planta baixa A) de 81,55 metros cadrados cualificados  con dous dormitorios+salón comedor+cociña+baño+aseo+lavadeiro. Prezo anterior: 144.64,87€
  Prezo actual: 113.739,42€ (sen IVE)  Aforro tras aplicar a rebaixa do CCVV: máis de 25.000€.
 • 1 vivenda (planta baixa D) de 59,43 metros cadrados cualificados cun dormitorio+salón+comedor cociña+baño+lavadeiro. Prezo: 105.412,18€
 • 1 vivenda (1ºA) de 81,95 metros cadrados cualificados con dous dormitorios+salón comedor+cociña+baño+aseo+lavadeiro. Prezo anterior: 145.356,35€
  Prezo actual: 114.297,30€ (sen IVE). Aforro tras aplicar a rebaixa do CCVV: mais de 31.000€.
 • 1 vivenda (1ºB) de 59,50 metros cadrados cualificados cun dormitorio+salón comedor cocina+baño+lavadeiro. Prezo anterior: 105.536,34€
  Prezo actual: 82.985,84€ (sen IVE).  Aforro tras aplicar a rebaixa do CCVV: máis de 22.500€.
 • 1 vivenda (1ºC) de 104,75 metros cadrados cualificados con tres dormitorios+salón+comedor cociña+dous baños+lavadeiro. Prezo: 185.797,17€
 • 1 vivienda (2ºA) de 89,43 metros cadrados cualificados con dous dormitorios+salón comedor+baño+aseo. Prezo: 158.623,78
 • 1 vivenda (2ºB) de 61,40 metros cadrados cualificados cun dormitorio+salón comedor cociña+baño+lavadeiro. Prezo: 108.906,41€
 • 1 vivenda (2ºC) de 108,90 metros cadrados cualificados con tres dormitorios+salón+comedor cociña+dous baños+lavadeiro. Prezo: 193.158,11

Promocións que formaron parte do IV sorteo do IGVS

(4ª fase) 12 Vivendas de Protección Autonómica (VPA)

Ferrería 25-27-29-31 (6 vivendas)

 • 1ºA: 2 dormitorios, 56,81 m2: Prezo: pasa dos 100.765,03 euros de antes aos 79.234,04 euros de agora. Aforro: máis de 21.500 euros.
 • 2ºD: 2 dormitorios, 60,71 m2. Prezo: pasa dos 107.682,54 euros de antes aos 84.673,45 euros de agora. Aforro: máis de 23.000 euros.
 • 1ºB: 3 dormitorios, 116,55 m2. Prezo: pasa dos 206.727,07 euros de antes aos 162.554,62 euros de agora. Aforro: máis de 44.000 euros.
 • 1ºC: 2 dormitorios, 65,68 m2. Prezo: pasa dos 116.497,93 euros aos 91.605,21 euros de agora. Aforro: máis de 24.600 euros.
 • 2ºE: 2 dormitorios, 73,14 m2. Prezo: pasa dos 129.729,88 euros aos 102.009,82 euros de agora. Aforro: máis de 27.700 euros
 • Vivenda F (dúplex) (*): 2 dormitorios, 65,56 m2. Prezo: pasa dos 116.285,08 euros aos 91.437,84 euros de agora. Aforro: máis de 24.800 euros.

Canellón do Estreito, 12 (2 vivendas)

 • 1ºA: 1 dormitorio, 62,75 m2. Prezo: pasa dos 111.300,93 euros aos 87.518,68 euros de agora. Aforro: máis de 23.700 euros.
 • 1ºB: 2 dormitorios, 92,57 m2. Prezo: pasa dos 164.193,26 euros aos 129.109,23 euros de agora. Aforro: máis de 35.000 euros.

Ferrería 33-35 (4 vivendas)

 • 1ºA: 1 dormitorio, 47,25 m2. Prezo: pasa dos 88.808,27euros aos 65.900,52 euros de agora. Aforro: más de 22.900 euros.
 • 1ºB: 1 dormitorio, 46,85 m2. Prezo: pasa dos 83.098,78 euros aos 65.342,63 euros de agora. Aforro: máis de 17.700 euros.
 • 2ºA: 3 dormitorios, 88,35 m2. Prezo: pasa dos 156.708,16 euros aos 123.223,51 euros de agora. Aforro: máis de 33.400 euros.
 • 2ªB: 3 dormitorios, 84,28 m2. Prezo: pasa dos 149.489,12 euros aos 117.547,00 euros de agora. Aforro: máis de 31.900 euros.

Promoción que formou parte do V sorteo do IGVS

(5ª fase) 10 Vivendas de Protección Autonómica (VPA):

 San Sebastián 4-5/Subida ao Castelo 5-7 (10 VPA)

 •  Planta baixa (SC5):1 dormitorio + baño + salón comedor + cocina. Superficie: 46,24 m2. Prezo: 67.048,00€
 • Planta baixa (SC7):1 dormitorio + baño + salón comedor + cocina. Superficie: 46,24 m2. Prezo: 67.048,00€
 • Primeiro (1SC5):1 dormitorio + baño + salón comedor + cocina. Superficie: 67,66 m2. Prezo: 98.107,00€
 • Primeiro (1SC7):1 dormitorio + baño + salón comedor + cocina. Superficie: 67,66 m2. Prezo: 98.107,00€
 • Primeiro (1SS4):salón comedor dormitorio (mesmo espazo) + cocina + baño. Superficie: 59,16 m2. Prezo: 85.782,00€
 • Primeiro (1SS6):salón comedor dormitorio (mesmo espazo) + cocina + baño. Superficie: 56,13 m2. Prezo: 81.388,50€
 • Segundo (2SC5)ÁTICO: 1 dormitorio + salón comedor +cocina + baño. Superficie: 68,20 m2. Prezo: 109.120,00€
 • Segundo (2SC7) ÁTICO:1 dormitorio + salón comedor +cocina + baño. Superficie: 67,70 m2. Prezo: 108.320,00€
 • Segundo (2SS4) ÁTICO:salón comedor dormitorio (mesmo espazo) + cocina + baño. Superficie: 59,16 m2. Prezo: 94.656,00€
 • Segundo (2SS6) ÁTICO:salón comedor dormitorio (mesmo espazo) + cocina + baño. Superficie: 56,13 m2. Prezo: 89.808,00€

Promocións que formaron parte do VI sorteo do IGVS

(6º fase) 8 Vivendas de Protección Autonómica (VPA):

Ferrería 3-5-7 (4 VPA)

 • 1ºA: 1 dormitorio e superficie útil de 55,88 m2. Prezo: 81.026,00€
 • 1ºB: 1 dormitorio e superficie útil de 57,34 m2. Prezo: 83.143,00€
 • 2ºA: 1 dormitorio e superficie útil de 55,44 m2. Prezo: 80.388€
 • 2ºB duplex: 3 dormitorios e superficie útil de 87,38 m2. Prezo: 126.701,00€

San Sebastián 24-26 (4VPA)

 • VIVENDA A: 1 dormitorio e superficie útil de 53,93 m2. Prezo: 89.842,00€
 • VIVENDA B: 1 dormitorio e superficie útil de 72,16 m2. Prezo: 105.342,50€
 • VIVENDA C: 1 dormitorio e superficie útil de 57,86 m2. Prezo: 83.897,00€
 • VIVENDA D: 1 dormitorio e superficie útil de 60,41 m2. Prezo: 87.594,50€

 

Promocións que formaron parte do VII sorteo do IGVS

(7º fase) 6 Vivendas de Protección Autonómica (VPA):

Ferrería 10-12 (2 VPA) Ficha individual Ferrería 10-12

 • Primeiro andar. 1 Dormitorio e superficie útil de 56,19 m2. Prezo: 90.186,00 €
 • Segundo andar. 1 Dormitorio e superficie útil de 56,19 m2. Prezo: 95,056,00 €

Ferrería 45-47  (4 VPA)  Ficha individual Ferrería 45-47.compressed

 • 1ºA: 1 Dormitorio e superficie útil de 56,65 m2. Prezo: 83.745,00 €
 • 1ºB: 2 Dormitirios e superficie útil de 76,12 m2. Prezo: 114.180,00 €
 • 2ºA: 1 Dormitorio e superficie útil de 56,65 m2. Prezo: 90.640,00 €
 • 2ºB: 3 Dormitorios e superficie útil de 109,75 m2. Prezo: 175.600,00 €

 

Promocións que formaron parte do VIII sorteo do IGVS

(8ª  fase) 5 Vivendas de Protección Autonómica (VPA):

Subida ao Castelo 12  (4 VPA)  Ficha individual Subida ao Castelo 12

 • Porta 1. 2 Dormitorios e superficie útil de 77 m2. Prezo: 125.206,00 €
 • Porta 2. 1 Dormitorio e superficie útil de 56 m2. Prezo: 94.809,00 €
 • Porta 3. 1 Dormitorio e superficie útil de 56 m2. Prezo: 94.724,00 €
 • Porta 4. 2 Dormitorios e superficie útil de 76 m2. Prezo 122.768,75 €

Subida á Costa 5 (1 VPA)  Ficha individual Subida a Costa 5

 • 1º. 2 Dormitorios e superficie útil de 69 m2. Prezo: 114.031,50 €

 

Promocións que formaron parte do IX sorteo do IGVS

(9ª fase)   2 Vivendas de Protección Autonómica (VPA):

Cruz Verde 8 (1VPA) Cruz Verde 8 planta baja y planta 1      Cruz Verde 8 planta 2 y 3

 • 3 Dormitorios + 2 Baños + Despacho + Cociña + Salón-Comedor + Lavadoiro-Tendal

Ferrería 8 (1 VPA)  Ficha Ferrería 8 (pagina 1)  Ficha Ferrería 8 (página 2)

 • 2 Dormitorios + 1 Baño + 2 Aseos + Oficina + Cociña + Salón + Lavadoiro-Tendal 

 

Promocións que formaron parte do X sorteo do IGVS

(10ª fase)   3 Vivendas de Protección Autonómica (VPA):

Real 25 (1 VPA) Real 25, 2º Andar    Prezo:147.360,66 €

Cruz Verde 12 (2 VPA)  Vivenda A planta baixa e planta 1   

 • 2 Dormitorios + 1 Baño  + Cociña- Salón-Comedor + Lavadoiro-Tendal    Prezo 111.000 € + IVE

                                              Vivenda B plantas 2 e 3

 • 2 Dormitorios + 1 Baño  + Cociña- Salón-Comedor + Lavadoiro-Tendal   Prezo: 126.000 € + IVE