CONCURSO ADXUDICACION EN ALUGUEIRO DE 20 LOCAIS COMERCIAIS

          Unha vez finalizado a asignación de locais na súa fase de concurso (13-10-2022) iníciase a fase de ADXUDICACIÓN DIRECTA dos locais non ocupados.

                                       Anuncio no BOP da CONVOCATORIA ADXUDICACION DIRECTA

                                       LOCAIS EN PROCESO DE  ADXUDICACIÓN DIRECTA

                                       PREGO DE CONDICIÓNS  

                                       Aclaracións ao prego de condicións 

                                       LIMITACION USO LOCAIS SEGUNDO DH

 

                 Documentación relativa á fase de concurso, finalizada o 13-10-2022. 

                ANUNCIO CONVOCATORIA BOP  

                LIGAZÓN Á PLATAFORMA SILEX PARA PRESENTACIÓN DE OFERTAS

                FOTOGRAFIAS E FICHAS TÉCNICAS  

 

CONCURSO ADXUDICACIÓN LOCAL SITUADO EN FERRERÍA 25-27-29

              PREGO CONDICIONS

              ANUNCIO CONVOCATORIA BOP

            ACLARACIÓNS PREGO CONDICIONS