Información institucional

Manual de identidade corporativa

Neste manual expóñense as instrucións técnicas precisas para o correcto emprego do símbolo, logotipo, tipografía e cor do Consorcio Casco Vello de Vigo. O correcto uso destas normas axudará, sen dúbida, á óptima implantación desta imaxe.
Ver PDF Manual de identidade corporativa