Ferrería 11

(tamén chamado Ferrería 27/San Sebastián 1)
Superficie útil: 98,80 m2.
Renda anual: 12.357,72€ (sen IVE)
Renda mensual os dous primeiros anos (-50%): 514,91€.
Renda mensual pasados os dous primeiros anos: 1.029,81€.
Ir a ficha (pdf)