Ferrería 11

(tamén chamado Ferrería 27/San Sebastián 1)
Superficie útil: 98,80 m2.
Renda anual: 12.357,72€ (sen IVE)
Renda mensual os dous primeiros anos (-50%): 514,91€.
Renda mensual pasados os dous primeiros anos: 1.029,81€.
Ir a ficha (pdf)

San Sebastián 8

(tamén chamado San Sebastián 14):
Superficie útil: 28,06 m2.
Renda anual: 3.915,84€ (sen IVE)
Renda mensual os dous primeiros anos (-50%): 163,16€.
Renda mensual pasados os dous primeiros anos: 326,32€.
Ir a ficha (pdf)

Ferrería, 25

Superficie útil: 59,25 m2.
Renda anual: 6.373,56€ (sen IVE)
Renda mensual os dous primeiros anos (-50%): 265,57€.
Renda mensual pasados os dous primeiros anos: 531,13€.
Ir a ficha (pdf)

Ferrería, 27:

Superficie útil: 60,08 m2.
Renda anual: 4.536,24€ (sen IVE)
Renda mensual os dous primeiros anos (-50%): 189,01€.
Renda mensual pasados os dous primeiros anos: 378,02€.
Ir a ficha (pdf)

Ferrería, 29:

Superficie útil: 67,67 m2.
Renda anual: 7.253,76€ (sen IVE)
Renda mensual os dous primeiros anos (-50%): 302,24€.
Renda mensual pasados os dous primeiros anos: 604,48€.
Ir a ficha (pdf)

Ferrería, 31

Superficie útil: 33,21 m2.
Renda anual: 3.840,40€ (sen IVE)
Renda mensual os dous primeiros anos (-50%): 160,02€.
Renda mensual pasados os dous primeiros anos: 320,03€.
Ir a ficha (pdf)

Ferrería, 33:

Superficie útil: 52,95 m2.
Renda anual: 6.183,96€ (sen IVE)
Renda mensual os dous primeiros anos (-50%): 257,67€.
Renda mensual pasados os dous primeiros anos: 515,33€.
Ir a ficha (pdf)

Abeleira Menéndez, 24:

Superficie útil: 32,07 m2.
Renda anual: 5.616,60€ (sen IVE)
Renda mensual os dous primeiros anos (-50%): 234,03€.
Renda mensual pasados os dous primeiros anos: 468,05€.
Ir a ficha (pdf)

Abeleira Menéndez 18

Superficie útil: 55,18 m2 m2.
Renda mensual os dous primeiros anos (-50%): 226,23€.
Ir a ficha (pdf)