Abeleira Menéndez, 24:

Superficie útil: 32,07 m2.
Renda anual: 5.616,60€ (sen IVE)
Renda mensual os dous primeiros anos (-50%): 234,03€.
Renda mensual pasados os dous primeiros anos: 468,05€.
Ir a ficha (pdf)