Kame: a arte mais nova chega ao Casco Vello

Os responsables de Kame, na fachada das súas novas instalacións.

Considerado ata non fai moito como unha afección menor o Cómic é xa recoñecido hoxe en día como unha especialidade artística plena. E como toda arte que se prece a súa práctica baséase no dominio dunhas técnicas básicas -entre as que o díbujo é, obviamente, a fundamental- . Sobre esta premisa dous apaixonados do deseño gráfico en exercicio –Iago Araujo e María Vilar– decidiron fai xa trece anos compatibilizar o seu traballo coa formación daqueles interesados nesta forma de expresión. Naceu así a súa academia de cómic, que renombrada agora como KAME, acaba de abrir as súas novas instalacións en Abeleira Menéndez 26, no Casco Vello de Vigo.

A súa formulación é sinxela. A debuxar apréndese debuxando. Debuxando moito e co tesón dun Leonardo, cuxo lema, ostinato rigore, non dubidan en sinalar como exemplo da actitude coa que os seus alumnos deben acometer a súa formación. “Non nos importan”, sinalan, “nin o nivel de coñecementos nin a preparación previa; para nós o realmente importante son as ganas de aprender e a dedicación do alumno”. Para maximizar esta aprendizaxe Kame ofrece unha formación individualizada en grupos reducidos, con máximos de dez alumnos. Non hai un temario único senón que se busca a flexibilidade do mesmo para favorecer a consecución das metas dos estudantes -de calquera idade- e que estes aprendan divertíndose.

Ademáis, e como este mundo do cómic está cheo de auténticos apaixonados, os responsables desta nova iniciativa no Casco Vello aspiran a que o seu local convértase nun punto de referencia para todos eles para o que dispoñen dunha variada biblioteca de títulos destacados do cómic e ofrécense para orientar a todos aqueles que desexan converter a súa afección nunha opción profesional. E fanlo ademáis sen banderismo nin preferencia por algún dos múltiples estilos nos que se desenvolveu o cómic, porque o que realmente lles interesa é a difusión e o goce desta nova arte.

O novo Casco Vello de Vigo

Facebook

Twitter