Establecido a orde de adxudicación dos candidatos para as catro vivendas da promoción Berbés, 29

Vigo, 24 de novembro do 2021.- A orde de adxudicación das catro vivendas que forman parte da promoción Berbés, 29,  impulsada polo Consorcio Casco Vello de Vigo,  foi establecido  esta mañá en senllos sorteos, realizados ante notario, na sede do Instituto Galego de Vivenda e Solo en Vigo. En o  primeiro deles admitíronse 44 candidatos para a  adxudicación das vivendas denominadas 1, 2 e 3.  No segundo participaban 50 solicitantes para proceder á asignación da vivenda número 4. 

A rehabilitación atópase na súa fase final.

Tras o sorteo, que puido ser seguido en streaming a través da páxina web do CCVV, ante a imposibilidade de permitir o acceso ao público ao salón de actos do IGVS como consecuencia da actual situación sanitaria, ábrese un prazo de 45 días para que os aspirantes poidan confirmar o seu interese na adquisición definitiva das vivendas e cumprimenten todos os requisitos legais e de financiamento.

 

Características

As catro vivendas incluídas nesta promoción, como todas as impulsadas polo Consorcio Casco Vello de Vigo, teñen a categoría de Vivendas de Protección Autonómica (VPA); trátanse de vivendas unifamiliares de distinta tipoloxía (de planta única ou tríplex) con superficies que van desde os 76 aos 112,50 metros cadrados. Todas teñen dous dormitorios, salvo a de menor tamaño – situada na primeira planta- que só ten un. Forman parte dun edificio construído sobre os solares que ocupaban tres vivendas independentes e que foron agrupadas nunha única parcela de 184,5 metros cadrados para lograr unha maior racionalidade na rehabilitación. O bloque resultante, que conta tamén cun local comercial, ten acceso tanto desde a Praza do Berbés como desde a rúa San Francisco. A superficie total rehabilitada é de 795 metros cadrados, distribuídos en seis niveles. O edificio conta con ascensor e unha zona de rochos para cada unha das vivendas, aparte de zonas comúns de acceso e servizos. O investimento realizado polo CCVV, organismo integrado nun 90 por cento pola Xunta de Galicia e en 10 por cento polo Concello de Vigo, para esta rehabilitación, a maior acometida na zona do Berbés desde a súa creación en 2005, foi de 944.532,79 €.

 

Facebook