Corina Porro presenta a nova promoción do CCVV en Elduayen 31

 

Corina Porro, presidenta do CCVV.

Vigo, 16 de setembro de 2019.- A Delegada da Xunta de Galicia en Vigo e presidenta do Consorcio Casco Vello de Vigo (CCVV), Corina Porro, presentou esta mañá o proxecto de rehabilitación que este organismo vai acometer de inmediato no número 31 da rúa Elduayen , que supón o maior investimento deste organismo nos últimos anos xa que, sumados os custos de adquisición do solar e de rehabilitación, a cantidade destinada a esta promoción supera a cifra de 1.120.000 € que permitirá crear seis novas vivendas e un local comercial nunha das zonas máis céntricas de Vigo. A actuación, que se realizará sobre o inmoble número 76 dos 78 adquiridos polo CCVV, foi recentemente adxudicada á empresa Xestíón Ambiental de Contratas, e está prevista que conclúa a finais do ano 2020. 

 

No acto de presentación Corina Porro referiuse ao novo impulso que se pretende dar ao labor do Consorcio Casco Vello, destacando a recente modificación do plan de actuación 2020-2024 deste organismo – integrado nun 90 por cento pola Xunta de Galicia e un 10 por cento polo Concello de Vigo- co consecuente incremento financeiro. Neste sentido referiuse ao feito de que para o próximo exercicio manexarase un orzamento próximo aos catro millóns de euros.

A presidenta do Consorcio destacou así mesmo a importancia que o labor deste organismo tivo na recuperación deste espazo urbano, sinalando que desde a súa posta en marcha en 2005 conseguiuse reducir á metade a idade media dos residentes na mesma e houbo un importante repunte da natalidade. Entre as medidas tendentes a consolidar ese novo impulso que se quere dar á actividade do consorcio Corina Porro destacou a próxima posta en marcha das obras do Albergue de Peregrinos na Praza do Berbés, a toma de decisións administrativas para favorecer a próxima creación da sede de Down Vigo na rúa Real e a inminente apertura da sede urbana da Universidade de Vigo, tamén na praza do Berbés. Especial importancia darase tamén á ocupación dos locais comerciais creados nas distintas promocións do CCVV, co obxectivo de lograr a ocupación de todos eles, para o que se están estudando distintas alternativas de xestión.

Características

O proxecto plantea un edificio co cinco alturas cara á céntrica rúa viguesa.

Tras a intervención da delegada da Xunta de Galicia en Vigo interveu no acto a arquitecta responsable do proxecto de Elduayen 31, Mirian Leboreiro Amaro, quen explicou as principais características coas que contará o novo edificio.

 Segundo recóllese na memoria descritiva de proxecto de rehabilitación, a intervención levará a cabo sobre un edificio que orixinariamente contaba con tres plantas, dividido en fachada en tres ocos adintelados abertos a balcóns e que tiña como acabado característico nas entrecalles azulexo á portuguesa. Por baixo da cota de rúa Ferrería existe un forxado de formigón que actúa de teito do patio existente. O edificio está baleirado na actualidade pendente de demoler o forxado antes citado e coa cimentación executada. Sitúase sobre un solar de forma irregular, cunha superficie de cento oitenta e dous metros e setenta e catro centímetros cadrados, e un fronte á rúa Elduayen de 5,96 metros, +0,47 metros.

Linda nos seus laterais por medianeiras de edificios existentes, pola dereita con o edificio da rúa Elduayen 33 en liña crebada de lonxitudes de 12,88, 3,90 e 8,67 m. e pola súa esquerda co edificio da mesma rúa número 29 nunha lonxitude de 11,95, 4,26 e 5,80 m., e fondo á rúa da Ferrería nunha lonxitude de 11,29 metros. Presenta unha diferenza de cota da rúa Elduayen á rúa da Ferrería de aproximadamente 10 metros. A leira posúe acceso rodado, abastecemento de auga, subministración de enerxía eléctrica e rede de sumidoiros, separativo de pluviais e fecais. O edificio, xa baleirado, debe manter a fachada á C/ Elduayen. Darase cumprimento á ficha de plan que se deriva do Plan Especial do Casco Vello (PEPRI) que o cataloga como ambiental, polo que se mantén a fachada á vez que o edificio dispoñerá de cinco plantas cara á C/ Elduayen e de tres cara á rúa Ferrería.

O PEPRI propón no seu Plano de Ordenación un patio que se respecta no proxecto de acordo coa Acta de Liña e Rasante. Nestas condicións aparecen dous edificios en o solar que terá unha Comunidade de Propietarios única. Os dous edificios dispoñerán unha planta baixa común e centralización de instalacións.

O programa que se establece para o edificio é de local comercial cara a a rúa Elduayen e unha vivenda por planta e no seu parte posterior rochos, cuarto de caldeira e dúas vivendas en dúplex con acceso directo desde a rúa Ferrería. En canto á distribución establecida para o novo edificio fixouse a seguinte: Planta Baixa: Dedícase a local comercial, portal de acceso ás vivendas e locais comúns de instalacións e lixos. 

  • Planta Primeira: Aparece unha vivenda na fronte, cun programa ao que se accede por un vestíbulo formado por un cuarto dobre, unha sinxela, ambas as con almacenamento persoal, un cuarto de baño e salón-comedor-cociña. Cuarto de lavado e tendedero conxunto e o almacenamento xeral. Na parte posterior aparecen catro rochos aos que se accede desde a escaleira do edificio principal a través do patio común por medio dunha escaleira cuberta. Sitúase tamén o cuarto de caldeiras ao que se accede directamente desde o patio.
  • Planta Segunda: Aparece unha vivenda idéntica á da planta primeira na fachada a Elduayen. No corpo posterior a planta correspóndese coa baixa dun dúplex, ao que se accede pola planta terceira con acceso directo desde a rúa Ferrería. Aparecen as seguintes dependencias: dous dormitorios dobres con almacenamento persoal, un deles con cuarto de baño, outro cuarto de baño, tendal-lavadoiro, almacenamento xeral e escaleira de comunicación, todo iso distribuído por un corredor.
  • Planta Terceira: Na fronte aparece a mesma vivenda que na planta primeira ampliada cunha galería en fachada e na parte traseira a planta alta do dúplex antes descrito, cun salón-comedor, cociña, un baño e un dormitorio con almacenamento persoal. Así mesmo, aparece o acceso á vivenda C, mediante escaleira precedida dun vestíbulo.
  •  
  • Planta Cuarta: Na fachada de Elduayen aparece unha vivenda idéntica que a da planta terceira. Na parte posterior a vivenda C en dúplex distribuída en planta baixa coas seguintes dependencias: salón-comedor, cociña, lavadoiro- tendedero en terraza e a escaleira de acceso á planta alta.
  • Planta Quinta: Correspóndese coa cuberta en fachada á C/ Elduayen e na parte posterior aparece a segunda planta do dúplex. Distribúese mediante un corredor polo que se accede a un dormitorio dobre e dous sinxelos, todos eles con almacenamento persoal, un cuarto de baño completo e un aseo e o almacenamento xeral.

Facebook