A adxudicación de “Subida a Castelo 12” entra na súa recta final

O proceso de adxudicación da promoción do Consorcio Casco Vello de Vigo (CCVV) “Subida a Castelo 12” está a piques de finalizar tras concluír a mesa de contratación  as tarefas de valoración das trece ofertas presentadas.  Unha vez resoltos os últimos trámites administrativos poñerase en marcha está nova promoción, que xa aparece recollida no Programa de Actuacións e Investimentos (PAIF) 2017 do Consorcio cun orzamento base de licitación de 406.005,18 €, de acordo co proxecto básico elaborado polos arquitectos César Jiménez López, Antonio  Davila Alonso,  Luís Meijide Rico e Jesús Cordeiro Rodríguez.

subida-a-castelo-12-fachada

 A posta en marcha desta promoción na rúa Subida ao Castelo permitirá a rexeneración dun edificio que se atopaba en estado practicamente ruinoso para crear catro novas vivendas, todas elas con acceso directo desde a rúa.  Dous, con acceso desde os extremos dá fachada,  terán a consideración de dúplex, ocupando planta baixa e semisoto.  As outras dúas sitúanse na planta alta, onde accédese desde un vestíbulo con acceso desde a fachada principal.

A leira sobre a que se actuará ten unha superficie de 161 m2 , xa que á súa área orixinal agregáronselle 44 procedentes doutra na contigua rúa Ferrería, tamén adquirida polo Consorcio Casco Vello.

De acordo coas directrices do Plan Especial de Protección e Reforma Interior (PEPRI) Casco Vello son elementos a protexer da edificación orixinal as carpinterías de madeira, debendo substituírse as de aluminio instaladas na actualidade nalgunhos ocos do edificio; outras actuacións para desenvolver serán a adecuación da cuberta ao recolleito na ficha do citado documento urbanístico; así mesmo deberase manter a edificación en adecuadas condicións de seguridade e ornato público e procederase a eliminación dás teas asfálticas en fachada.

Facebook