Promocion

Abeleira Menéndez 13-15

Características das vivendas e locais: Local 1: 49,20 m2 útiles Local 2: 29,04 m2 útiles 1 vivenda (1ºA) de 52,48 metros cadrados calificiados con 1 dormitorio+salón comedor-cocina+1 baño. Prezo: 93.084,83€ 1 vivenda (1ºB) de 46,76 metros cadrados calificados con 1 dormitorio+salón comedor-cocina-1 baño.  Prezo: 82.939,15€ 1 vivenda (2ºA) de 50,64 metros cadrados calificados con 1 […]

Facebook