proba

Aclaracións ao prego de condicións

        1. LIMITACIÓNS DERIVADAS DO PREGO DE CONDICIÓNS         2. LIMITACIÓNS DERIVADAS DA DIVISIÓN HORIZONTAL DO EDIFICIO NO QUE SE ATOPA   O LOCAL:         3.  ACLARACIÓN AO CAPÍTULO II, PUNTO 8.1, APARTADO C  (representación empresas extranxeiras)         4.  ACLARACIÓN AO CAPÍTULO II, PUNTO 8.1, APARTADO D  (solvencia técnica e […]

Facebook