Subida ao Castelo 9 supón a compra número 79 do Consorcio Casco Vello

  • Trátase dun edificio en estado ruinoso situado nunha das rúas onde o Consorcio levou a cabo unha maior intervención

 

Estado actual do edificio.

Vigo, 29/11/2019.- O comité executivo do Consorcio Casco Vello de Vigo, reunido onte baixo a presidencia da delegada da Xunta de Galicia en Vigo, Corina Porro, acordou a adquisición do edificio situado en Subida ao Castelo 9, na zona alta do barrio histórico vigués, para a súa próxima rehabilitación. Esta actuación autorizada hoxe supón a cómpra número 79 de edificacións situadas no ámbito de actuación do CCVV, o que permitiu crear máis de cen novas vivendas e unha trintena de locais comerciais nesta zona. 

Trátase dun edificio construído fai máis de cen anos sobre un solar de 90 metros cadrados que na actualidade atópase en estado de ruína. Concibido como unha edificación de dúas plantas, foi obxecto no pasado dunha reforma pola que se lle dotou dunha bufarda que, con todo, atopábase fóra de ordenación. O seu estado de conservación é malo, e tan só mantense en pé a fachada do primeiro piso  cos seus ocos pechados con ladrillo.

 Outras Actuacións

A documentación achegada para a adquisición destaca a boa localización do solar, moi próxima ao concello de Vigo e nunha zona con numerosas vivendas modernas xa que se atopa situada nunha das zonas onde o CCVV levou a cabo un labor de recuperación máis intensa desde a súa creación hai 15 anos. Así, á marxe de rehabilitacións próximas como as levadas a cabo no denominado Cuarteirón do Castelo de San Sebastián, na mesma rúa Subida ao Castelo o Consorcio levou a cabo dúas promocións –Subida ao Castelo 5-7 e Subida ao Castelo 12– que permitiron crear 12 vivendas.  A ficha do Plan Especial de Protección e Reforma Interior do Casco Vello de Vigo (PEPRI) fixa para esta edificación un nivel de interese urbanístico e construtivo baixo e un nivel histórico medio.

 Neste momento o Consorcio Casco Vello de Vigo, organismo integrado nun 90 por cento pola Xunta de Galicia e nun 10 por cento polo Concello de Vigo, ten en marcha tres rehabilitacións situadas en Elduayen 31, Abeleira Menéndez 16 e Praza do Berbés 41. Atópanse en distintas fases administrativas para a súa recuperación outras recentes adquisicións do CCVV que, así mesmo, prevé a compra de varias vivendas situadas no seu ámbito de actuación, de acordo co contido do seu Plan de Actuación en vigor para o período 2018-2024.

Facebook