O sorteo da orde de elección abre o final do proceso de adxudicación de Ferrería 8 e Cruz Verde 8

Un momento do sorteo celebrado na sede do IGVS en Vigo.


Vigo, 27 de marzo de 2019.-
O salón de Actos do Edificio Administrativo de la Xunta de Galicia en Vigo acolleu esta mañá o acto do sorteo ante notario da orde de elección para os candidatos que optan ás dúas últimas promocións finalizadas polo Consorcio Casco Vello de Vigo: Ferrería 8 e Cruz Verde 8.  (A listaxe coa orde obtida pode consultarse nos siguintes enlaces coa paxina web do IGVS: CRUZ VERDE 8      FERRERÍA 8  )

Nos próximos días, unha vez que o resultado do sorteo fágase oficial, o Consorcio Casco Vello de Vigo poñerase en contacto con todos os aspirantes para que estes poidan visitar as vivendas sorteadas e confirmar o seu interese na adquisición, seguindo a orde hoxe establecida, ou renunciar ás mesmas. Con posterioridade abrirase un prazo de 45 días para que os interesados poidan tramitar todo o relativo ao financiamento e documentación da compra, momento en que se procederá á entrega definitiva das chaves por parte do promotor.

Viviendas unifamiliares

Ferrería 8.

A promoción Ferrería 8, con un prezo de  205.000 €, más IVE, é a sétima acometida polo CCVV nesta vía. Ten unha superficie útil de 115,92 metros cadrados, distribuídos en tres plantas de acuerdo ao proxecto dirixido polo estudo dos arquitectos Ramón Viéitez Rodríguez Alberto Cebral Loureda. Recupera un edificio de tres plantas, con fachada ás rúas Ferrería e Baixada a Herba. A distribución contempla a localización na planta semisótano dun estudo, así como dun aseo e un lavadoiro-tendal e algún dous equipamentos técnicos da vivenda. A planta baixa, na que se sitúa ou acceso, acollerá a cociña, ou salón e un segundo aseo; finalmente, a planta primeira estará dotada de dous dormitorios(un de 16 m2 e outro de 11) e un baño. Desde uns dous dormitorios accederase ao balcón dá fachada á rúa Baixada a Herba, un.s dous elementos para conservar de acordo co Plan Especial de Protección e Reforma Interior (PEPRI) Casco VelloUn total de 50 candidatos presentaron a documentación requirida para poder acceder a esta vivenda, aínda que 10 deles quedaron excluídos do proceso por non acreditar algún dos requisitos necesarios neste proceso de adxudicación.

 

Escalera interior en Cruz Verde 8.

Pola súa banda Cruz Verde 8, con un prezo de 200.000 €, más IVE, é a segunda intervención realizada polo CCVV nesta rúa, aínda que se acaba de aprobar o proxecto para o inicio das obras dunha terceira no número 12. A vivenda unifamiliar ten unha superficie útil de 119,65 metros cadrados, tamén distribuídos en tres plantas. Conta con tres dormitorios e dous baños, así como un despacho e un pequeno almacén na primeira planta. Así mesmo existe un pequeno patio posterior que facilitará a entrada de luz e cara a onde se orientan os elementos de servizo do edificio. O deseño corresponde ao arquitecto Emilio Estévez Fernández. Neste caso o número total de solicitudes presentadas foi de 52, quedando excluídos do mesmo 11.

En la actualidad el CCVV, organismo integrado en un 90 por ciento por la Xunta de Galicia y en un 10 por ciento por el Concello de Vigo, tiene en distintas fases de construcción otras tres promociones que permitirán añadir en un futuro próximo seis nuevas viviendas al conjunto de rehabilitaciones que ha acometido desde su creación en 2005.

Facebook