O proxecto de recuperación de Subida ao Castelo, 9 inicia o seu proceso de adxudicación

  • O arquitecto Pablo Menéndez propón dous tríplex con singulares elementos construtivos

  • O orzamento base de adxudicación roza os 300.000 €

 

Vigo, 25 de febreiro do 2021.- O comité executivo do Consorcio Casco Vello de Vigo ( CCVV), reunido esta mañá baixo a presidencia de Marta Mª. Fernández-Tapias Núñez, delegada da Xunta de Galicia en Vigo, aprobou o proxecto técnico de rehabilitación da promoción Subida ao Castelo, 9 e o inicio de proceso de adxudicación das obras da mesma.

Así, está nova construción promovida polo CCVV se levará a cabo de acordo co proxecto elaborado polo arquitecto Pablo Menéndez Paz quen, en función das condicións impostas pola volumetría dispoñible, optou por desenvolver a construción dun edificio de tres plantas no que se situarán dúas vivendas pareadas (tipo triplex), totalmente independentes. O orzamento base para a contratación das obras desta rehabilitación é de 296.732,44 €, e as mesmas terán un período estimado de execución de doce meses desde o momento da súa adxudicación definitiva.

Exterior e interior

Esta nova intervención do CCVV, organismo intregrado nun 90 por cento pola Xunta de Galicia e un 10 por cento polo Concello de Vigo, desenvólvese nun solar de 72 metros cadrados de superficie, adquirido polo Consorcio en novembro de 2019. O proxecto arquitectónico presenta como elementos destacables as solucións exteriores e interiores expostas para lograr o máximo aproveitamento do volume dispoñible en función das condicións do solar e a súa contorna. Así, un trazo característico do novo edificio será a pasarela de acceso ás entradas de ambas as vivendas, necesaria para abordar a diferenza de cotas existentes por mor da pendente da rúa. Os accesos a ambas as vivendas realizaranse a través de senllas portas correderas que darán acceso a un pequeno patio exterior. A planta baixa da fachada terá como compoñente principal cachotería reutilizada mentres que nas plantas superiores predominará o acristalamento con carpintería de madeira a modo de lamas verticais.

En canto ao interior das vivendas, o mesmo vertebrarase ao redor da escaleira que unirá as tres plantas de cada unha delas (máis un pequeno altillo). Situadas no centro da vivenda, estas escaleiras establecen dous espazos diferenciados, un orientado cara á fachada principal e outro á fachada posterior. Na planta baixa, atopamos o vestíbulo, o baño principal, espazo para o almacenamento xeral e o lavadoiro- tendedero lavadoiro que se abre a un patio na parte posterior da parcela. Na planta primeira, a través dun espazo distribuidor ao que se accede desde as escaleiras, organízase a cociña cara á fachada posterior e o salón cara á fachada principal. Dous espazos abertos, sen tabiques, separados visualmente pola escaleira. En planta segunda localízase o dormitorio principal, con terraza; un segundo dormitorio e un baño cara á fachada posterior. No pequeno vestíbulo de entrada ao baño e ao segundo dormitorio atoparemos unha escaleira de acceso ao altillo.

 

Facebook