O Consorcio Casco Vello rehabilitará unha vivenda histórica na Ribeira do Berbés

 

Vigo, 07-09-2017.- O Consello de Administración do Consorcio Casco Vello de Vigo (CCVV) organismo integrado nun noventa por cento pola Xunta de Galicia e nun dez por cento polo Concello de Vigo, aprobou na súa reunión ordinaria celebrada esta mañá a adquisición dun novo inmoble na zona do Berbés.  Trátase dunha edificación levantada sobre unha parcela de 49,44 metros cadrados, con fachada tanto á Ribeira do Berbés, no seu número 41, como á rúa San Francisco, na que se levantaron varias vivendas e locais ata alcanzar unha superficie total  construída de 202,96 m2. Ao tratarse dunha construción que responde á tipoloxía de casa mariñeira   ten un nivel de interese histórico ALTO e de interese urbanístico MOI ALTO, de acordo coa catalogación establecida no Plan Especial de Protección e Reforma Interior  Casco Vello. No mesmo documento sinálanse como elementos a conservar as fachadas,  plataformas pétreas dos balcóns, gárgolas, canzorros e  soportais.

Aspecto orixinal da vivenda adquirida polo CCVV para a súa rehabilitación.

O proxecto de rehabilitación  que poñerá en marcha o Casco Vello permitirá crear dúas novas vivendas de dous dormitorios, tipo duplex  e entrada independente desde cada unha das rúas ás que ten fachada o edificio. A superficie construída total será de 213,82 m2. Co fin de facilitar a iluminación natural das vivendas está prevista a inclusión dun pequeno patio interior.

Esta intervención do organismo que preside Ignacio López-Chaves, na súa calidade de delegado da Xunta de Galicia en Vigo, súmase ás outras dúas a piques de iniciarse na mesma zona: a rehabilitación de Ribeira do Berbés 5 , e a construción nesta mesma praza da nova sede institucional da Universidade de Vigo, que se realizará en varios inmobles cedidos polo Consorcio Casco Vello mediante un convenio coa institución académica.

 

PAIF 2018

 

Ferrería 8, unha das promocións que o CCVV poñerá en marcha en 2018.

Por outra banda, nesta mesma reunión aprobouse o Plan de Actuacións, Investimentos e Financiamiento 2018 (PAIF 2018). O contido deste documento desenvólvese atendiendo á planificación establecida no plan de actuación do  CCVV 2018-2024, aprobado o pasado mes de xuño, e caracterízase pola estabilidade na maior parte das partidas económicas en relación ás establecidas no mesmo documento para o exercicio 2017.

En canto ás actuacións  que contempla o PAIF 2018 para alcanzar os obxectivos fundacionais do Consorcio Casco Vello de Vigo, que non son outros que a recuperación  e dinamización desta zona da cidade olívica, recóllense a continuidade do plan de limpeza de fachadas, do plan de exterminio de termitas e, obviamente, a adquisición e rehabilitación de inmobles no seu ámbito de actuación.

En concreto, no relativo a este último apartado, o plan aprobado na reunión de hoxe recolle as seguintes actuacións:

Adquisición de inmobles 

– Rehabilitación do edificio en Subida ao Castelo 12

– Rehabilitación do edificio en Subida á Costa 5

– Rehabilitación do edificio en Cruz Verde 8

– Rehabilitación do edificio en Cruz Verde 12

– Rehabilitación do edificio en Ferrería 8

– Inicio dá rehabilitación do edificio situado na Praza do Berbés nº 5

– Inicio dá rehabilitación do edificio situado na Praza do Berbés nº 41

– Inicio dá rehabilitación do edificio situado en Elduayen 31

Facebook