O Consello de Administración do CCVV aproba as contas anuais do exercicio 2022

Sede do Consorcio Casco Vello de Vigo. Foto Alex Fernández Photography

Vigo, 29 de xuño de 2023.- O Consello de Administración do Consorcio Casco Vello de Vigo, reunido por primeira vez baixo a presidencia de Ana Ortiz Alvarez tras a súa recente designación como delegada da Xunta de Galicia en Vigo, aprobou as súas contas anuais correspondentes ao exercicio 2022. As mesmas, de acordo con as disposicións legais relativas á confección deste tipo de documentos, contan co informe favorable da Intervención Xeral da Comunidade Autónoma de Galicia e poderán consultarse no apartado de Transparencia desta mesma páxina a partir de mañá.

Facebook