O comité executivo do CCVV autoriza a compra dun novo edificio no Berbés

15/12/2016    O comité executivo do Consorcio Casco Vello de Vigo (CCVV)   na súa reunión celebrada esta mañá baixo a presidencia de Ignacio López-Chaves, delegado territorial da Xunta de Galicia en Vigo, abordou dous importantes asuntos: a compra dun inmoble na Praza do Berbes para a súa próxima rehabilitación e  a adxudicación do contrato  de rehabilitación do edificio situado en Subida a Costa 5 á empresa  “Prace, Servizos e Obras”.

O edificio adquirido para a nova actuación do CCVV.

En relación ao primeiro dos temas, o órgano de dirección do Consorcio Casco Vello de Vigo, organismo integrado nun noventa por cento polo Instituto Galego de Vivenda e Solo e nun dez por cento polo Concello de Vigo, autorizou a operación de compra dun novo inmoble na zona da Praza do Berbés para continuar co seu obxectivo fundacional de rehabilitación da zona histórica da cidade olívica. 

Aspecto do edificio na rúa do Peñasco.

O edificio adquirido é o situado na Praza da Ribeira do Berbés 5 e rúa Peñasco 9.  Trátase dunha edificicación de planta  baixa e planta alta, cun patio no que se construíu unha pequena casa, comunicada na actualidade coa edificación orixinal, formando unha única leira de 258 metros cadrados. A construción ten a súa fachada orientada cara á praza do Berbés e limita coa Travesía do Peñasco e con outras dúas vivendas.  Na actualidade atópase en estado ruinoso e, de acordo cos informes dos servizos técnicos do CCVV, cumpre cos requisitos necesarios para integrarse no seu plan de rehabilitación. A súa recuperación sumarase a outra importante actuación na mesma zona xa que, mediante un convenio subscrito polo Consorcio e a Universidade de Vigo, esta última institución procederá a rehabilitar tres vivendas cedidas polo CCVV no  Berbés para crear a súa sede institucional e un centro de actividades múltiples.

 

 Por outra banda, o comité executivo adxudicou  as obras de recuperación da promoción “Subida a Costa 5” á empresa “Prace, Servizos e obras”. A firma, que segundo os informes técnicos cumpre con todos os requirimentos expostos no concurso convocado  a este efecto, presentou a oferta mellor valorada das nove que optaban a facerse con este contrato.

Trátase dá rehabilitación do edificio situado nesta dirección do casco vello alta vigués , na popularmente coñecida como “praza do Abanico”, co obxecto de xerar unha vivenda -distribuída en planta baixa e planta primeira- e un local comercial  en planta baixa e semisótano-, cunha superficie total útil de 180,72 m2. A actuación realizarase nunha parcela cualificada como chan urbano consolidado dentro do PEPRI Casco Vello de Vigo. De acordo con esta cualificación considéranse como elementos a protexer na execución do proxecto as fachadas de pedra do edificio,  prohibíndose a alteración dúas seus materiais e carpinterías exteriores.

Finalmente, de acordo coa orde do día da reunión, o comité autorizou modificacións por causas técnicas no proxecto de rehabilitación de Ferrería 10-12 e a devolución completa da garantía do contrato de rehabilitación de Cruz Verde 5.

 

Consello de administración

 A reunión do comité executivo estivo precedida da do consello de administración do Consorcio Casco Vello de Vigo (CCVV) que, con carácter extraordinario celebrouse nas instalacións do antigo reitorado na rúa Areal de Vigo. No transcurso da mesma deuse   a coñecer a designación dos membros integrantes neste consello de administración por parte do IGVS que recaeron, segundo resolución do pasado 29 de novembro, en D. Ignacio López-Chaves, delegado territorial da Xunta de Galicia en Vigo, en calidade de presidente; D. José Luis Díez Yáñez, xefa Territorial dá Consellería de Infraestrutura e Vivenda de Pontevedra; D. Santiago José Varela Vidal e Dª. María Martínez Allegue, xefa de Área Provincial do IGVS de Pontevedra.  Os tres primeiros xa eran membros deste organismo, en tanto que Dª. María Martínez Allegue intégrase por primeira vez no mesmo. Como suplentes desígnase a D. Heriberto García Porto, Dª. María Angeles Domínguez Franjo, D. Federico Campo Navarro e D. Ricardo Valencia Hentschel respectivamente.

O consello coñeceu así mesmo a posta en marcha do expediente de rescisión do contrato de aluguer do local situado en Cruz Verde 5, que pasa agora a estar dispoñible en réxime de adxudicación directa.

Facebook