Ferrería 8 permite superar a vintena de vivendas rehabilitadas polo CCVV nesta rúa

  • As obra que agora se inicia adáptase á distribución mais solicitada polas familias solicitantes

  • Suporá un investimento de 183.000 euros

 
 

 
 
O Consorcio Casco Vello de Vigo (CCVV) organismo participado nun 90 por cento pola Xunta de Galicia e nun 10 por cento polo Concello de Vigo, acaba de iniciar as obras da que será a súa sexta rehabilitación na rúa Ferrería, na zona alta do barrio histórico desta cidade. Con esta actuación crearase no número 8 da citada rúa unha vivenda unifamiliar con dous dormitorios, que é a tipoloxía de construción máis demandada polos interesados en instalarse nesta zona, segundo demostrou a experiencia dos anteriores concursos convocados polo CCVV para a adxudicación das súas promocións.

A obra que agora se inicia, de acordo co proxecto do estudo dos arquitectos Ramón Viéitez Rodríguez e Alberto Cebral Loureda, recupera un edificio de tres plantas, con fachada ás rúas Ferrería e Baixada a Herba. A distribución contempla a localización na planta semisótano dun estudo, así como dun aseo e un lavadoiro- tendal e algún dos equipamentos técnicos da vivenda. A planta baixa, na que se sitúa o acceso, acollerá a cociña, o salón e un segundo aseo; finalmente, a planta primeira estará dotada de dous dormitorios(un de 16 m2 e outro de 11) e un baño. Desde un dos dormitorios accederase ao balcón da fachada á rúa Baixada a Herba, un dos elementos para conservar de acordo co Plan Especial de Protección e Reforma Interior (PEPRI) Casco Vello que regula a construción neste ámbito. A superficie útil total da vivenda supera lixeiramente os 110 metros cadrados. O período de execución do proxecto, que supón un investimento de 183.000 euros, é de 12 meses

Luz natural

A nova vivenda contará con dous dormitorios.

O citado PEPRI non cataloga este inmoble como elemento a protexer, pero aínda así ou proxecto de construción optou pola conservación dous muros de sillería existentes, así como dá distribución dúas vans e ocos actuais. Tamén intégrase non proxecto unha cheminea que percorre as tres alturas e que é ou único elemento interior do edificio que se conserva , xa que ou seu pésimo estado de conservación aconsellou ou seu baleirado interior non momento dá adquisición por parte do CCVV. Este novo proxecto pecha uns dous bloques de vivendas existentes na zona dá Ferrería polo que tan só unha dás súas paredes é medianeira doutro edificio, en tanto que presenta tres fachadas abertas, dúas delas á rúa Ferrería e outra a Baixada á Herba. Esta distribución foi especialmente valorada na redacción do proxecto nun tento de aproveitar ao máximo a achega de luz natural. Outra característica destacable non proxecto é ou intento de reducir a compartimentación de cada unha dás plantas, co obxecto de potenciar ou seu carácter diáfano e minimizar a perda de superficie útil derivada dá irregularidade do solar.

Sete rehabilitacions

 Ao longo dos seus doce anos de actividade o CCVV adquiriu 14 inmobles na rúa Ferrería (incluído este de o que agora se inicia a súa rehabilitación) o que lle permitiu acometer sete proxectos de rehabilitación que derivaron na construción de 21 novas vivendas, todas elas –excepto Ferrería 8- ocupadas ou na fase final da súa adxudicación.

Para saber máis: Ferrería 8

Facebook