Comeza a construción efectiva de Subida ao Castelo 12

O valado e roza da solar marca o inicio efectivo desta promoción, unha vez superado todo o proceso administrativo para que o Consorcio Casco Vello de Vigo poida poñer en marcha una nova actuación que dotará a esta zona urbana de catro  vivendas. Todas elas contarán con 2 dormitorios, un baño, salón-comedor e zona de lavadoiro-tendal. Dous delas terán así mesmo unha zona axardinada. As superficies dos apartamentos, dous deles tipo dúplex,  variarán entre os 52,25 m2 do máis pequeno e os 76,85 do maior. A obra non seu conxunto abarca unha superficie total computable de 285,50 m2. A actuación situase nunha parcela clasificada como chan urbano consolidado na vixente PXOM e   supoñerá a recuperación dun edificio que se atopaba practicamente en ruínas na zona alta do casco vello (de feito tivo que ser demolido polo CCVV) non contorna do Castelo de San Sebastián. .

O proxecto arquitectónico corresponde ao Estudo JASC, en tanto que a Unión  Temporal de Empresas (UTE) formada por Xestión Ambiental de Contratas e Construcións Orega resultou  adxudicataria da construcción, que conta cun prazo de execución de 12 meses, polo que se prevé que estea concluída cara ao Nadal de 2017. A totalidade do proxecto supón un investimento de 546.304 € para o Consorcio Casco Vello de Vigo.

Facebook