Balance do ano no que arrancó a nosa segunda década de actividade

O balance da actividade do Consorcio Casco Vello de Vigo (CCVV) ao longo de 2016 reflicte unha intensa actividade para cumprir co obxectivo fundacional deste organismo -integrado nun noventa por cento pola Xunta de Galicia a través do Instituto Galego de Vivenda e Solo (IGVS) e nun dez por cento polo Concello de Vigo- de impulsar a rexeneración da zona histórica da cidade de Vigo.

O mes de xaneiro arrincou coa venda polo procedemento de adxudicación directa dunha vivenda de 46 metros cadrados situada no número 5 da rúa Subida ao Castelo, por un importe lixeiramente superior aos 67.000 euros. Así mesmo, e a través do programa de aluguer de vivendas en zonas rurais e históricas do IGVS, adxudicáronse outras dúas vivendas propiedade do Consorcio na rúa Subida ao Castelo.

O presidente do Consorcio, Ignacio López-Chaves, nun acto de adxudicación de vivendas.

 

Outra das vías de actuación do CCVV como vía de dinamización da activade nas zonas e rúas rehabilitadas é o aluguer de locais comerciais,. Neste apartado durante o mes de febreiro púxose en marcha o concurso para a adxudicación de cinco locais situados nas rúas Ferrería 3,5 e 7 ; Ferrería 33 e San Sebastián 26. A adxudicación de tres deles eleva a 19 os locais con actividade comercial instalados en locais rehabilitados polo CCVV, que comprenden actividades comerciais (vinotecas, tendas de alimentación, restauración, galerías de arte) ou de servizos (consultorías, estudos de arquitectura, editorial, centro de apoio educativo) e mesmo a sede dunha ONG.

Ferrería 45-47.

Ferrería 10-12.

Durante 2016 iniciáronse dúas novas promocións, ambas as situadas na rúa Ferrería. A primeira delas, Ferreria 10-12, corresponde a un proxecto, realizado polos arquitectos Antonio Cominges Carballo e Harald Binkele,   e dará lugar a un único edificio que albergará dúas vivendas e un local comercial. As vivendas terán un dormitorio e contarán cada un delas cunha superficie de 57 m2 , cun patio exterior que permitirá a entrada de luz natural. Ou baixo comercial terá unha superficie aproximada de 38 m2 . A obra atópase na súa fase final e espérase que nos próximos meses iníciense os trámites do proceso de adxudicación aos interesados inscritos no Rexistro Xeral de Demandantes de Vivendas.

A segunda promoción abordada ao longo do ano que agora finaliza é Ferrería 45-47. A rehabilitación supón unha actuación integral e conxunta sobre ambas as propiedades adquiridas polo Consorcio, e terá como resultado a creación de dúas vivendas dunha habitación, unha de dúas habitacións e un dúplex de tres, cunhas superficies que oscilan entre os 56,65 m 2 dá menor dás vivendas e os 119,65 m2 do dúplex. Tamén contará cun baixo comercial de 63,60 m2.

 

Adxudicacións

Outras dúas promocións acaban de ser adxudicadas e constituirán o núcleo da actividade do Consorcio durante 2017. Trátase de actuacións situadas nas rúas Subida a Costa 5 e Subida ao Castelo 12. A primeira delas supoñerá a rehabilitación dun edificio situado, na popularmente coñecida como “praza do Abanico”, co obxecto de xerar unha vivenda -distribuída en planta baixa e planta primeira- e un local comercial en planta baixa e semisótano-, cunha superficie total útil de 180,72 m2. Pola súa banda, a actuación en Subida ao Castelo 12   dará lugar a catro novas vivendas individuais, dous delas con categoría de dúplex, con superficies que varían entre os 76,85 e os 52,25 metros cadrados. As obras, que terán un prazo de execución de 12 meses acaban de iniciarse. Así mesmo o CCVV conta xa coa necesaria licenza para actuar en Cruz Verde 8, cuxas obras se iniciarán ao longo de 2017.

Cruz Verde 12.

Berbés 5.

O capítulo de adquisicións de inmobles rexistra en 2016 a compra de dous edificios: Cruz Verde 12, situado na zona Alta do Casco Vello, consta de baixo e tres plantas, cunha superficie construíble de 265 metros cadrados e no mesmo acábanse de iniciar as obras de baleirado e consolidación dado o seu estado ruinoso. O outro inmoble adquirido , Berbés 5, reactivará as actuacións do organismo rehabilitador vigués na área máis próxima ao mar do Casco Vello tras un período en que a actividade se centrou na denominada Zona Alta. Na mesma zona está previsto ao longo do próximo ano o inicio das obras da nova sede Institucional e edificio de I+D da Universidade de Vigo. Esta intervención transformará, mercé a un convenio de financiamento subscrito este ano entre a Consellería de Educación e a Universidade de Vigo, tres edificios propiedade do CCVV na praza do Berbés nun proxecto inspirado na tradicional imaxe das barcas de pesca recollidas baixo os soportais do primigenio porto de Vigo.

Premios

O labor realizado ao longo dos máis de dez anos de existencia do Consorcio foi recoñecida en varias ocasións en forma de premios e mencións. En 2016 a rehabilitación de San Sebastián 24-26, un proxecto do arquitecto Antonio Cominges, obtivo o premio Gran De Area de Arquitectura outorgado polos Colexios de Arquitectos de Pontevedra e Ourense. Por outra banda a rehabilitación do edificio que alberga as novas instalacións dos Rexistros da Propiedade de Vigo, realizada sobre vivendas adquiridas no seu día ao CCVV, foi recoñecida como a mellor rehabilitación realizada en Galicia na primeira edición dos Premios Galegos de Arquitectura. O deseño dos arquitectos Jesús Irisarri Castro e Guadalupe Piñera Manso foi así mesmo valorado polo Xurado dá X Bienal Iberoamericana de Arquitectura e Urbanismo, que premiou esta actuación na categoría de Patrimonio e Conservación.

Facebook