Santiago 19

  • Superficie útil: 34,45 m2
  • Renda anual de licitación: 2.643 €
  • Situación do concurso: Pendente de inclusión nun novo concurso
34
Superficie útil
1
Plantas

Características do local:

 

Atópase libre de cargas e gravámenes, arrendatarios e ocupantes, e ao corrente no pago de impostos
Gastos comunidad estimados: 200 €

Aseo .  Reixa en xanela

Galería de imaxes

Arquivos descargables