Apertura do sobre B do procedemento aberto para a contratación obra de rehabilitación en Subida ao Castelo, 12

A Mesa de contratación reunirase o xoves, día 14 de xullo, as 9:00 horas, terá lugar en acto 
público, a apertura dos sobres "B" presentados polos 
licitadores.
O acto terá lugar no Antigo Reitorado da Universidade de Vigo, na rúa 
Oporto, 1, confluencia con rúa Areal, Vigo.

Facebook