Resolución do inicio do procedemento de selección  de adxudicatarios de vivendas protexidas de promoción privada: