ORDE do 20 de decembro de 2012. Modificación dos estatutos do Consorcio do Casco Vello de Vigo.

Facebook