Consorcio do Casco Vello de Vigo
Rúa Ferrería, 45  Baixo
36202 Vigo (Pontevedra)

Tfno. 986 442 638
Fax 986 442 639
[email protected]