Promocións VI sorteo do IGVS

Resolución  de inicio de procedemento de selección de adxudicatarios de Vivendas de Protección Autonómica (VPA) de  San Sebastián 24-26
Resolución de inicio de procedemento de selección de adxudicatarios de Vivendas de Protección Autonómica (VPA) de Ferrería 3-5-7
Modelo de solicitude para participar no sorteo

Facebook