ABELEIRA MENÉNDEZ E CRUZ VERDE, RÚAS CLAVE NO SEGUNDO SORTEO DO IGVS

Un ano despois do primeiro sorteo de Vivendas de Protección Autonómica por parte do Instituto Galego de Vivenda e Solo, o Consorcio Casco Vello de Vigo (CCVV) poñía en marcha, o 4 de agosto do 2011, unha segunda fase con novas promocións rehabilitadas.

Repetía a rúa Abeleira Menéndez con nove vivendas máis, e uníase Cruz Verde, con outras seis. Por tanto, foron un total de quince Vivendas de Protección Autonómica (VPA) as postas a disposición dos cidadáns que estiveran inscritos no Rexistro Único de Demandantes de Vivenda.

ABELEIRA MENÉNDEZ 24-26 (cinco vivendas e dous locais comerciais)

Agregáronse dous edificios compartindo un núcleo de escaleiras con acceso desde a rúa Abeleira Menéndez pola planta baixa e desde a rúa San Sebastián polo segundo andar.

Casco Vello Vigo

Rematouse no ano 2009, cun resultado de seis vivendas e dous locais comerciais:

1 vivenda de 66,62 m2 con dous dormitorios+salón-comedor-cociña+baño.

1 vivenda de 58,92 m2 con dous dormitorios+salón-comedor-cociña+baño.

1 vivenda de 42,61 m2 cun dormitorio+salón-comedor-cociña+baño.

1 vivenda de 58,92 m2 con dous dormitorios+salón-comedor-cociña+baño.

1 vivenda de 68,80 m2 con dous dormitorios+salón-comedor-cociña+baño.

Local 1: 95,58 m2.

Local 2: 67,08 m2.

Casco Vello Vigo

Casco Vello Vigo

ABELEIRA MENÉNDEZ 18-20 (catro vivendas e un local comercial)

Rematado en outubro do 2010, o proxecto responde a unha intervención integral sobre os inmobles sinalados cos números 18 e 20. Agregáronse ambas as dúas parcelas para obter un só edificio.

Casco Vello Vigo

Estas son as características destes inmobles:

1 vivenda de 47,85 m2 cun dormitorio+salón-comedor-cociña+dous baños.

1 vivenda de 81,95 m2 con dous dormitorios+salón-comedor-cociña+dous baños+terrazas.

1 vivenda de 83,04 m2 con dous dormitorios+salón-comedor-cociña+dous baños+terrazas.

1 vivenda de 40,19 m2 cun dormitorio+salón-comedor-cociña+baño+terrazas.

Contou tamén cun local comercial.

Casco Vello Vigo

Casco Vello Vigo

am-18-20-interiores

CRUZ VERDE 5 (seis vivendas e dous locais comerciais)

Rematado no 2010, rehabilitouse mantendo a tipoloxía orixinal, dotándoo dun ascensor e adecuando a distribución e instalacións á normativa actual. O resultado foron seis vivendas e dous locais comerciais.cv-5-terraza

1 vivenda de 54,78 m2 cun dormitorio+salón-comedor+cociña+baño.

1 vivenda de 63,85 m2 con dous dormitorios+salón-comedor-cociña+baño.

1 vivenda de 65,56 m2 cun dormitorio+salón-comedor+cociña+baño.

1 vivenda de 64,60 m2 con dous dormitorios+salón-comedor-cociña+baño.

1 vivenda de 48,40 m2 cun dormitorio+salón-comedor+cociña+baño.

1 vivenda de 60,90 m2 con dous dormitorios+salón-comedor-cociña+baño.

Casco Vello VigoCasco Vello Vigo

Esta segunda promoción de inmobles sorteados polo IGVS foi especialmente importante para Abeleira Menéndez. 7 vivendas saíran desta rúa o ano anterior, que, xunto coas 9 deste sorteo, supoñen un total de 16 vivendas rehabilitadas polo Consorcio Casco Vello de Vigo nunha única rúa.

A partir destas actuacións notouse un considerable cambio no barrio, propiciado tamén polos locais comerciais postos en réxime de aluguer e que a día de hoxe contan con novos emprendedores que quixeron traer os seus negocios ao novo Casco Vello. Como exemplos, podemos sinalar A Tenda do Avó, A horta de Abeleira ou Matina, quenes están axudando ao rexurdir do barrio.

A dinamización seguiu o seu curso e nos seguintes anos puxéronse en marcha novos sorteos. Tocaríalle o turno a Ferraría, San Sebastián, Hortas e Canellón do Estreito. Para coñecer máis detalles, animámosvos a que esteades atentos a este blog, no que vos seguiremos informando destas promocións.

O novo Casco Vello de Vigo

Facebook

Twitter