rehabilitación

¿Qué debo hacer para comprar una vivienda rehabilitada por el Consorcio Casco Vello de Vigo?

Todas as vivendas rehabilitadas polo Consorcio Casco Vello de Vigo teñen a denominación de Vivendas de Protección Autonómica (VPA) e, polo tanto, o proceso para a súa adxudicación é público e faise a través dun SORTEO levado a cabo polo Instituto Galego de Vivenda e Solo (IGVS).

El nuevo Casco Viejo de Vigo

Facebook

Twitter